ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΈΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  | 


Emergency Client's Helpline
& Technical Support at SeaΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ

Εξυπηρέτηση Πρακτορείων
Υποδοχή Πελατών
Έκδοση Εγγράφων ΑΠΟΠΛΟΥ- ΚΑΤΑΠΛΟΥ
Τελωνιακές Διεκπεραιώσεις
Προμήθειες Super Market (φαγητά κ.λ.π)
Μετακίνηση πελατών από και προς το Αεροδρόμιο
Ανανέωση των πιστοποιητικών πλοημότητος του σκάφους
Επιμέλεια ανεφοδιασμού καυσίμων
Μεταφορά σκάφους σε άλλο σημείο
Επιμέλεια πώλησης και επίδειξη του σκάφους σε νέους αγοραστές
Yacht Charter Corfu, Yacht Service Corfu, Sail Yacht Charter Corfu, Sailling Yacht Charter Corfu, Corfu Yachting Charter, Corfu Yacht Service© 2013 - Harris Zizis Yacht Services Corfu Official Web Site - Design & Care by Trendy.com.gr